Rozmowa o pracę jest jednym z kilku etapów rekrutowania pracowników

wyszukaj:

Od jakiegoś już czasu zaczęliśmy żyć w czasach, w których żaden dorosły człowiek nie jest w stanie żyć bez pracy. Oczywiście w sporej mierze rozchodzi się o możliwość generowania życiodajnych dochodów, ale także przyczyną takiego stanu rzeczy jest wewnętrzna potrzeba działania. Z uwagi na takie uwarunkowania niezwykle kluczowe okazuje się szukanie pracy i także tym samym rozmowa o pracę.

Pierwszym etapem każdego procesu rekrutacji jest poinformowanie opinii publicznej o poszukiwanym pracowniku. Na ogół dokonuje się tego za pośrednictwem mediów papierowych, bądź elektronicznych. Ogłoszenie takie widoczne jest średnio przez jakieś siedem dni, chociaż wszystko zależy od wymagań danego pracodawcy. W większości przypadków w ramach aplikowania na stanowisko wystarczy wysłanie na konkretny adres mailowy curriculum vitae. W niektórych jednak wymagany jest również list motywacyjny.

Kolejnym etapem jest zebranie przez pracodawcy wszystkich dokumentów i przejrzenie ich. Oglądanie każdego z kompletów aplikacyjnych odbywa się głównie pod kątem określonych wymagań. Jeżeli jakaś osoba jest w stanie je spełnić, może zostać spokojnie zaproszona na rozmowę o pracę. Ta odbywa się w siedzibie firmy i prowadzi ją bądź pracodawca, bądź w większych przedsiębiorstwach zwierzchnik. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to dodamy, że rozmowa kwalifikacyjna jest niezwykle ważnym elementem każdej rekrutacji. W jej trakcie nie tylko weryfikuje się informacje zawarte w aplikacji, ale także często sprawdza wiedzę kandydatów. Co więcej, w jej trakcie bardzo liczy się zdolność autoprezentacji oraz wywierania wrażenia na ludziach.

Ostatnim z elementów rekrutacji jest wyłonienie najlepszego kandydata. Tego na ogół dokonuje się na podstawie porównania wrażeń z rozmowy kwalifikacyjnej z informacjami zawartymi w curriculum vitae. Wybrana osoba na ogół dowiaduje się o tym fakcie wręcz natychmiastowo. Wzywa się ją bowiem na kolejną rozmowę lub informuje o wyborze telefonicznie. Jeżeli tylko nasze warunki zostaną zaakceptowane, podpisujemy umowę i mamy nowego pracownika.