Telemarketer pracuje w miejscu zwanym call center lub contact center

wyszukaj:

Świat nieustannie idzie do przodu. Wiele zjawisk, procesów się zmienia. Zmieniają się zasady funkcjonowania pewnych obszarów rzeczywistości. Dotyczy to również sprzedaży, handlu, w którym stosuje się telemarketing, czyli narzędzie wspomagające sprzedaż.

Kontakt telefoniczny albo szerzej: głosowy (dzisiaj można rozmawiać nie tylko za pośrednictwem telefonu, ale także np. darmowego komunikatora internetowego) ma na celu zwiększenie wyników sprzedaży.

Telemarketing poleca na tym, że pracownicy kontaktują się telefonicznie z osobami, które uważa się za potencjalnych klientów zainteresowanych danym produktem czy usługą. W związku z tym telemarketing uważa się za element marketingu bezpośredniego. Zadaniem pracownika jest nakłonić rozmówcę do zakupu.

Osobę wykonującą to zadanie określa się mianem telemarketera, czyli telefonicznego sprzedawcy. W ten sposób można dziś sprzedawać wiele towarów i usług, np. samochody, usługi telefoniczne, internetowe, książki, czasopisma, powierzchnie reklamowe w gazetach, w portalach, na pojazdach i wiele innych.

Telemarketer wykonuje swoją pracę w siedzibie firmy, która udostępnia mu odpowiednie narzędzia, w tym telefon, bazy danych (np. książkę telefoniczną albo wewnętrzną bazę klientów), komputer z odpowiednim programem.

Często jest to praca zdalna, ponieważ pracodawca może zorganizować sprzęt w domu pracownika albo płacić mu za używanie prywatnych urządzeń.