Prace magisterskie z przypisami - jak wstawić

wyszukaj:

Oferowane przez Worda opcje to m.in. przypisy jakie zawsze się przydają, gdy pisane są prace magisterskie na jakikolwiek temat. Otóż wskazania dydaktyczne już dawno wprowadziły obowiązek stosowania tej formy. Niezmiennie jednak studenci poznają te opcję w programie edytorski dopiero, kiedy zachodzi taka potrzeba.

W efekcie często napotyka się tu problemy mimo, że wystarczy parę kliknięć aby wstawić przypisy. Mianowicie, jeżeli zdecydowaliśmy się na to, żeby nasze prace magisterskie miały te odwołania na każdej stornie a nie na końcu, to musimy kliknąć zakładkę wstaw. Znajduje się ona w górnym lewym rogu.

Po rozwinięciu otrzymujemy między innymi opcję odwołanie, które kieruje nas do przycisku zatytułowanego przypis dolny. Tu mamy właśnie dwie opcje - albo przypis dolny, albo końcowy. Jedyne więc co nam pozostaje to naciśnięcie klawisza wstaw. Jak widać cała ścieżka jest dosyć krótka.

Należy jednak pamiętać, aby nie przesadzać z używaniem tych opcji, aby nie okazało się w efekcie, że Więcej w naszej pracy magisterskiej jest przypisów aniżeli głównej treści. Tekst taki nie byłby zapewne dobrze oceniony przez komisję egzaminacyjną, która na formę także zwraca uwagę.