Prace magisterskie muszą mieć hipotezy i ich uzasadnienie.

wyszukaj:

Studenci piszący prace magisterskie wiedzą, że muszą one spełniać pewne wymogi, stawiane nie tylko przez uczelnię ale również przez ministerstwo edukacji. Praca naukowa, jaką jest ta, która pozwala na zdobycie tytułu magistra, musi zawierać pewne standardowe punkty. Pełno wartościowa praca, czy licencjacka czy magisterska, musi posiadać hipotezy. To właśnie one stanowić będą jej trzon.

W pracach naukowych najczęściej rozwiązujemy jakiś problem, którego wcześniej nikt nie rozwiązał, bądź ewentualnie opracowujemy problem rozwiązany wcześniej, ale od innej strony. Tak czy tak, jesteśmy zmuszeni postawić pewne hipotezy badawcze, które będą myślą przewodnią naszej pracy. Dokładnie, wartościowa praca naukowa musi posiadać hipotezy, które następnie należy udowodnić. Takie są wymogi a wręcz nawet standardy pisania prac magisterskich.

Czym właściwie jest hipoteza? Jest to takie sformułowanie problemu badawczego w naszej pracy, które wymaga udowodnienia, najlepiej jeszcze na kilka sposobów. Dzięki takiemu podejściu do pisania prac magisterskich nadajemy sobie pewne przypuszczenia, które potem za wszelką cenę staramy się udowodnić. Można również postawić hipotezy, które obalimy w naszyj pracy naukowej. Wtedy jednak praca musi przybrać formę znajdywania dowodów na potwierdzenie kontr hipotezy. Zatem mimo wszystko, wszystko obraca się wokół hipotez.

Zanim zaczniemy pisać pracę postarajmy się postawić jasne i dobrze sformułowane hipotezy. Spróbujmy napisać je w taki sposób, aby ich udowodnienie wymagało od nas przyłożenia się do tematu. Nie piszmy hipotez nie prawdziwych bo pomimo tego, że będziemy je obalać to i tak w rzeczywistości będziemy musieli udowadniać hipotezy przeciwne.