Co łączy prace dyplomowe na poziomie studiów i szkoły ponadgimnazjalnej?

wyszukaj:

Prace dyplomowe przygotowują studenci oraz uczniowie ponadgimnazjalnych szkół o profilu technicznym, z tym że w obu przypadkach są one czymś innym.

Studenckie prace dyplomowe mają postać drukowanego i oprawianego tekstu będącego dziełem naukowym, w którym autorzy omawiają pewne problemy: wskazują ich przyczyny, uwarunkowania, skutki. Twórcy starają się opisać pewien wycinek rzeczywistości, odpowiedzieć w sposób naukowy na pytania dotyczące określonych spraw, np. polskiej sceny politycznej, polityki historycznej, skutków rozwoju internetu i jego wpływu na kulturę.

Przygotowywane na studiach prace dyplomowe mają więc charakter teoretyczny. Zupełnie inaczej sprawa ma się z pracami dyplomowymi, które są autorstwa uczniów techników, szkół zawodowych. Oni zwykle wykonują prace praktyczne, np. konstruują pewne układy, fizycznie istniejące przedmioty i na ich przykładzie omawiają funkcjonowanie pewnych praw mechaniki, hydrauliki, fizyki, chemii i innych dyscyplin naukowych.

Choć prace dyplomowe mają w tym wypadku inną formę, to kosztują ich wykonawców sporo wysiłku. Autorzy, twórcy prac muszą się wykazać właściwymi umiejętnościami, zdolnościami, jakie ktoś kiedyś zapisał w podstawie programowej dla danego szczebla edukacji. Muszą też zadbać o wiele szczegółów, bez których trudno sobie wyobrazić wysoko oceniane prace dyplomowe.